سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

وزارت آموزش و پرورش

اداره كل آموزش و پروش اصفهان

آموزش و پرورش برخوار

سوالات و گرامر زبان

'مدرسه راهنمايي نوايي

ضمن خدمت فرهنگيان

سامانه هوشمند پيام كوتاه

بسيج سرجوب

بانك ملي

http://ow70.blogfa.com

مبحث این پست را به پرکاربردترین اصلاحات عامیانه‌ی انگلیسی (Slang) که با اسامی حیوانات ساخته شده‌اند، اختصاص می‌دهیم:

Ant               مورچه

 

ants in the pants:

تقریبا معادل کک توی تنبان افتادن و احساس ناراحتی و ناآرامی کردن است.

[Do you have ants in the pants or what?]

چیه، کک توی تنبانت افتاده؟

Bat خفاش              

 

blind as a bat:

کور

[Without my glasses, I am blind as a bat.]

بی عینک ، واقعاً کورم.

۴ نظر ۱۵ تیر ۸۸ ، ۰۰:۳۱
محمد داوری دولت آبادی

http://salimii.blogfa.com

درباره حرف تعریف the

به طور کلی باید بدانیم حرف تعریف the همانطور که از اسم آن برمی‌آید یک حرف معرفه ساز (شناختساز) است.

اسم معرفه ((known در مقابل اسم نکره (unknown) قرار دارد. اسم معرف اسمس است که برای خواننده یا شنونده شناخته شده باشد. البته این شناخته شدن به معنای شناخت سال تولد یا شماره شناسنامه کسی نیست همینکه اسمی یک بار به گوش از سوی گوینده یا نویسنده به گوش با چشم ما بخورد اگر برای بار دوم آن اسم مورد استفاده قرار گیرد تبدیل به معرفه میشود. یعنی بار اول نکره و بار دوم معرفه. (پسری را در در پارک دیدم. پسر فوتبال بازی میکرد.)

پسری نکره است و پسر معرفه است. در زبان فارسی علامت نکره (ناشناسا) یک در اول و ی در آخر است. علامت معرفه نداشتن علامت است! مقایسه کنید: مردی و مرد- کتابی و کتاب.

۵ نظر ۱۵ تیر ۸۸ ، ۰۰:۱۸
محمد داوری دولت آبادی

http://ow70.blogfa.com

به نام خدا

 

در این پست به رنگ‌ها و اصطلاحاتی که از رنگ‌ها ساخته شده‌اند می‌پردازم. اصطلاحاتی که در زبان فارسی هم وجود دارند، مثل سیاه کردن (کلک زدن و کلاه گذاشتن سر کسی) ، زرد شدن (شدت ترسیدن)،…

Black

 

Black as coal:                               شدیداً تاریک یا پلید و شیطانی

[Her heart is black as coal.]

قلب سیاهی دارد.

Black as the night:                        شدیداً تاریک

[My bedroom is always Black as the night.]

اتاق خوابم همیشه تاریکه.

Black out:                                    بی‌هوش کردن، از هوش بردن

[High elevation tends to make me black out.]

بلندی حالمو بد می‌کنه.

Black out:                                   خاموشی مطلق (بر اثر قطع برق)

[The electricity went off and caused a black out.]

برق رفت و همه جا خاموش شد.

(to) Black list someone:               کسی را در لیست سیاه گذاشتن

[He can't find work because he was black listed.]

 نمی‌تونه کار پیدا کنه چون اسمش رفته تو لیست سیاه.

۳ نظر ۱۴ تیر ۸۸ ، ۲۲:۰۴
محمد داوری دولت آبادی

http://english2blogfa.blogfa.com

ترتیب قرار گرفتن صفات

 1- صفات بیشتر اوقات قبل از اسم می آیند و ترتیب قرار گرفتن آنها کمی پیچیده و گاهی اوقات گیج کننده اند. برای مثال : اول  اندازه آن شی بعد جدید یا قدیمی بودن آن چیز و بعد شکل آن و بعد  صفت رنگ استفاده شود و بعد جایی که آن چیز از آنجا می آید و سپس جنس آن چیز (یعنی از چه چیزی ساخته شده است) و بعد هدف از ساخت آن چیز (یعنی آن چیز به چه دردی می خورد) و در آخر نام آن.

۰ نظر ۱۰ تیر ۸۸ ، ۱۶:۳۸
محمد داوری دولت آبادی

بى خبرى, خوش خبرى

No news is Best news

 شتر دیدى, ندیدى

You see nothing, you hear nothing

 عجله کار شیطان است

Haste is from the Devil

۳ نظر ۰۹ تیر ۸۸ ، ۱۷:۳۳
محمد داوری دولت آبادی
۰ نظر ۱۳ خرداد ۸۸ ، ۱۲:۰۴
محمد داوری دولت آبادی

امتحان زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی خرداد 88 - استان کردستان

فایل دانلود

۲ نظر ۱۲ خرداد ۸۸ ، ۲۰:۱۹
محمد داوری دولت آبادی

حروف جا افتاده کلمات زیر را بنویسید.

1. The puz_le is too hard for me.

2. Cars can go very fast on hi_hways.

3. There are many ma_ _ines in the factory.

4. Yesterday I went to the se_side.

5. Something has s_ared the horse.

6. He req_ires peace.

فایل دانلود

۵ نظر ۰۲ خرداد ۸۸ ، ۱۹:۰۱
محمد داوری دولت آبادی

امتحان زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی خرداد 88 شهرستان برخوار

فایل دانلود

۰ نظر ۰۲ خرداد ۸۸ ، ۱۸:۵۸
محمد داوری دولت آبادی

http://azim35bj.blogfa.com

English Olympiad

Choose the best answer.

 1. Tomorrow is Thursday. Yesterday was --------------

a. Sunday 

b. Monday

c. Tuesday

d. Wednesday

2. January, February, --------------, April

a. June 

b. August 

c. March

d. September

3. Peter, -------------- these letters to the post first, please.

a. bring

b. forget

c. keep 

d. take

4. Be --------------there are a lot of cars in the street.

a. tired

b. careless

c. good

d. careful

5. “-------------- is there a post office near here?”

a. Please

b. Excuse me 

c. Sorry

d. Sure

  PDF دریافت فایل سوال به صورت

۲ نظر ۲۸ فروردين ۸۸ ، ۱۵:۴۷
محمد داوری دولت آبادی
۲ نظر ۲۷ دی ۸۷ ، ۱۰:۲۰
محمد داوری دولت آبادی

http://jametg.blogfa

مصدر با to

 1) بعد از بعضی از افعال، فعل بعدی به صورت مصدر با to می آید. بعضی از این افعال عبارتند از :

want – ask – tell – try – promise – forget – agree – decide – plan – like

 

مانند :

I want to go to cinema this evening.

I forgot to turn off the T.V last night.

I promised to get good marks this year.

I tried to learn fishing last year.

 

۸ نظر ۱۵ آذر ۸۷ ، ۱۲:۴۱
محمد داوری دولت آبادی
دیکشنری قدرتمند با نام SlovoED که بسیار کارآمد است.

امکانات دیکشنری :
1- جستجوی تو در تو که یکی از خواص اصلی این دیکشنری است .
مثال :کلمه انگلیسی book رو تایپ کنید که معنی اش می شود : کتب – دفتر .
حالا شما می توانید روی کلمه دفتر کلیک کرده و معادل انگلیسی دفتر رو پیدا کنید و به همین صورت ...
2- کوئیز یا امتحان گرفتن یک خاصیت دیگه ی برنامه است که میتوانید با انتخاب کلمه ها از خودتان امتحان بگیرید که برنامه غلط ها و درست ها رو به درصد برایتان نشان داده شود .
3 - یادگیری روزمره – از اصلی ترین خواص Slovoed
4- داشتن تلفظ کامل .

قابل نصب بر روی گوشی های نوکیا:

N96 | N95 | N93 | N92 | N91 | N82 | N81 | N80 | N78 | N77 | N76 | N75 | N73 | N71
E90 | E70 | E65 | E62 | E61 | E60 | E51 | E50 | 6290
6220 | 6121 | 6110 | 5700 | 5500 | 3250
دانلود با حجم ۳۴۹ کیلوبایت

۷ نظر ۰۱ تیر ۸۷ ، ۱۰:۲۷
محمد داوری دولت آبادی

Reading Comprehension: (NO 1)

A: Read the following passages then choose the right option.

According to some experts, the younger people are basically different from the older ones. The old do not understand all the problems of the modern world. On the other hand, the younger people have grown up with these problems and are deeply concerned about them. The older people still control the business organization, government and education. The younger people want to make changes in these areas to fit the needs of modern society.

In order to put an end to their differences, both the older and younger people realize the world has changed, and the new responses are necessary for many problems of the society.

 

1. According to the passage, the younger and the older people ----------------.

1. don’t have the same ideas

2. don’t have different ideas

3. feel equal responsibilities

4. understand each other

 

۹ نظر ۲۷ ارديبهشت ۸۷ ، ۱۰:۱۰
محمد داوری دولت آبادی

در هر ردیف از کلمات، کلمه ی ناهماهنگ از نظر معنا را مشخص کنید و زیر آن خط بکشید.

1. peach – tiger – lion – horse

2. runner – writer – player – eraser

3. bookstore – hotel – leg – restaurant

4. cheese – potato – butter – milk

 

 

 

 

 

 

جملات زیر را با کلمات داده شده کامل کنید. (یک لغت اضافی است.)

 

(wallet – difficult – famous – arrive – news)

5. Mr Amini is a …………………. doctor.

6. My mother listens to the …………………. every day.

7. They have a ………………….. life in Tehran.

8. Oh, look! There is a …………………. on the ground.

۷ نظر ۲۴ ارديبهشت ۸۷ ، ۱۹:۰۸
محمد داوری دولت آبادی