سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

وزارت آموزش و پرورش

اداره كل آموزش و پروش اصفهان

آموزش و پرورش برخوار

سوالات و گرامر زبان

'مدرسه راهنمايي نوايي

ضمن خدمت فرهنگيان

سامانه هوشمند پيام كوتاه

بسيج سرجوب

بانك ملي

۲۳ مطلب با موضوع «گرامر زبان انگلیسی» ثبت شده است

http://salimii.blogfa.com

درباره حرف تعریف the

به طور کلی باید بدانیم حرف تعریف the همانطور که از اسم آن برمی‌آید یک حرف معرفه ساز (شناختساز) است.

اسم معرفه ((known در مقابل اسم نکره (unknown) قرار دارد. اسم معرف اسمس است که برای خواننده یا شنونده شناخته شده باشد. البته این شناخته شدن به معنای شناخت سال تولد یا شماره شناسنامه کسی نیست همینکه اسمی یک بار به گوش از سوی گوینده یا نویسنده به گوش با چشم ما بخورد اگر برای بار دوم آن اسم مورد استفاده قرار گیرد تبدیل به معرفه میشود. یعنی بار اول نکره و بار دوم معرفه. (پسری را در در پارک دیدم. پسر فوتبال بازی میکرد.)

پسری نکره است و پسر معرفه است. در زبان فارسی علامت نکره (ناشناسا) یک در اول و ی در آخر است. علامت معرفه نداشتن علامت است! مقایسه کنید: مردی و مرد- کتابی و کتاب.

۵ نظر ۱۵ تیر ۸۸ ، ۰۰:۱۸
محمد داوری دولت آبادی

http://english2blogfa.blogfa.com

ترتیب قرار گرفتن صفات

 1- صفات بیشتر اوقات قبل از اسم می آیند و ترتیب قرار گرفتن آنها کمی پیچیده و گاهی اوقات گیج کننده اند. برای مثال : اول  اندازه آن شی بعد جدید یا قدیمی بودن آن چیز و بعد شکل آن و بعد  صفت رنگ استفاده شود و بعد جایی که آن چیز از آنجا می آید و سپس جنس آن چیز (یعنی از چه چیزی ساخته شده است) و بعد هدف از ساخت آن چیز (یعنی آن چیز به چه دردی می خورد) و در آخر نام آن.

۰ نظر ۱۰ تیر ۸۸ ، ۱۶:۳۸
محمد داوری دولت آبادی

زمان های انگلیسی قسمت اول

زمان حال کامل استمراری

Present Perfect Continuous Tense

طرز ساختن:

فاعل + (have یا has) + been + دار ing فعل

موارد استعمال:

1- کارهایی که در گذشته آغاز شده و ادامه یافته و تا زمان حال رسیده و ممکن است در آینده نیز ادامه یابد:

He has been reading this novel since yesterday afternoon.

2- گاهی عملی از گذشته آغاز شده و ادامه یافته و به زمان حال می رسد ولی در زمان حال قطع می شود:

I have been written a letter for half an hour.

3- بیان کارهایی که در گذشته ادامه داشته در ضمن بین زمان مورد نظر منقضی نشده است:

We have been doing our homework all this afternoon.

۰۷ مرداد ۸۶ ، ۱۲:۳۵
محمد داوری دولت آبادی

http://farjadnasab.blogfa.com

باسمه تعالی

 

جملات شرطی (Conditional Sentences)

جملات شرطی به طور کلی از دو بند (clause) تشکیل شده اند:

بند شرطی (If clause)

بند اصلی یا بند نتیجه (Main clause)

ترتیب قرار گرفتن این بندها میتواند به دو صورت باشد:

If clause, + Main clause

یا

Main clause + If clause

 

همانطور که مشاهده میکنید زمانیکه بند شرطی (If clause) در ابتدای جمله باشد، بین دو بند جمله از کاما (ویرگول) استفاده میکنیم.

 

جملات شرطی نوع اول (Conditional Sentences Type I)

کاربرد:

جملات شرطی نوع اول به زمان آینده مربوط میشوند. اگر اتفاق مورد نظر ما در بند شرطی اتفاق بیافتد یا چنین موقعیتی وجود داشته باشد، اتفاقی که در بند نتیجه بیان شده است، اتفاق خواهد افتاد. در واقع، ما مطمئن نیستیم که چنین اتفاقی پیش خواهد آمد یا نه، ولی این نوع از جملات شرطی نسبتا واقع گرایانه هستند، یعنی احتمال وقوع چنین اتفاقی وجود دارد. به مثال زیر توجه کنید:

If John has the money, he'll buy a Ferrari.

"اگر جان به اندازه کافی پول داشته باشد، یک ماشین فراری میخرد."

توضیح: کسی که این جمله را گفته است، جان را خوب میشناسد و میداند که جان ماشین فراری را دوست دارد و درآمدش هم بد نیست. پس به محض اینکه پول کافی داشته باشد، یک ماشین فراری خواهد خرید.

 

ساختار زمانی جمله:

if + Simple Present, will-Future

در جملات شرطی نوع اول، در بند شرطی از زمان "حال ساده" و در بند اصلی (نتیجه) از زمان آینده استفاده میکنیم.

مثال:

If you study hard, you will pass the course.

You will pass the course if you study hard.

 

در بند اصلی معمولا از فعل کمکی will استفاده میشود. علاوه بر will میتوان از افعال کمکی زیر هم استفاده کرد:

can, may, should

مثال:

If you don't have enough money, I can lend you some.

 

 جملات شرطی نوع دوم (Conditional Sentences Type II)

کاربرد:

جملات شرطی نوع دوم به زمان حال مربوط میشوند. وضعیتی که در بند شرطی بیان شده است در حال حاضر وجود ندارد. اگر این وضعیت وجود داشت اتفاقی که در بند نتیجه بیان شده است میتوانست اتفاق بیافتد. ما واقعا انتظار نداریم که شرایطی که وجود دارد تغییر کند، فقط تصور میکنیم که اگر این وضعیت وجود داشت چه اتفاقی میتوانست بیافتد یا چه کاری میتوانستیم انجام دهیم. جمله زیر را در نظر بگیرید:

If John had the money, he would buy a Ferrari.

"اگر جان به اندازه کافی پول داشت، یک ماشین فراری میخرید."

توضیح: کسی که این جمله را گفته است، جان را خوب میشناسد و میداند که جان ماشین فراری را دوست دارد ولی درآمدش خوب نیست. جان خیلی دوست داشت میتوانست یک فراری بخرد ولی به نظر نمیرسد که به این زودیها بتواند آنقدر پول داشته باشد که یک فراری برای خودش بخرد.

 

ساختار زمانی جمله:

if + Simple Past, would

در جملات شرطی نوع دوم، در بند شرطی از زمان "گذشته ساده" و در بند اصلی (نتیجه) از فعل کمکی would استفاده میکنیم.

مثال:

If I had the money, I would move to a new house.

I would move to a new house if I had the money.

گاهی اوقات در بند اصلی (نتیجه) میتوان از افعال کمکی زیر هم استفاده کرد:

could, might, should

مثال:

If you studied hard, you could pass the course.

 

نکته: در جملات شرطی نوع دوم، معمولا به جای "was" از "were" استفاده میشود.

I wouldn't help him if I were you.

 

Written by: A. H. Farjadnasab

۱۲ نظر ۲۴ تیر ۸۶ ، ۱۱:۱۷
محمد داوری دولت آبادی

http://zabanamoozan.com

انواع ضمایر

(فاعلی، مفعولی، ملکی، انعکاسی و...)

ضمیر کلمه‌ای دستوری یا گرامری است که جانشین یک اسم یا عبارت اسمی می‌شود. ضمیرها انواع مختلفی دارند که مهمترین آنها عبارتند از: ضمایر فاعلی، مفعولی، ملکی، انعکاسی، اشاره‌ای، نامعین، نسبی و سؤالی که از این میان ضمایر فاعلی، مفعولی ملکی و انعکاسی جزو ضمایر شخصی به حساب می‌آیند.

  • ضمایر فاعلی

  • ضمایر مفعولی

  • ضمایر ملکی و صفات ملکی

  • ضمایر انعکاسی

  • ضمایر دیگر

۱۴ نظر ۱۷ ارديبهشت ۸۶ ، ۱۷:۰۰
محمد داوری دولت آبادی

کلمـــــــات پرسشی

 

کلمات پرسشی به دو دسته تقسیم می شوند :

الف) کلمات پرسشی دسته ی اول :

بعد از کلمات پرسشی دسته ی اول همواره جمله به شکل سوالی بکار می رود.

ب) کلمات پرسشی دسته ی دوم :

بعد از کلمات پرسشی دسته ی دوم ابتدا اسم بکار رفته و پس از اسم جمله به شکل سوالی بکار می رود.

 

برای سوالی کردن جملات انگلیسی به وسیله ی کلمات پرسشی مراحل زیر را انجام می دهیم .

1- کلمه ی پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله سوالی قرار می دهیم.

2- پس از کلمه ی پرسشی جمله را به شکل سوالی در می آوریم.

3- با توجه به معنی کلمه ی پرسشی و طبق جداول فوق کلمه یا کلمات حذفی را از جمله حذف می کنیم .

4- چنانچه کلمه ی پرسشی جزء کلمات پرسشی نوع دوم باشد، اسم را در جمله پیدا کرده و آنرا

پس از کلمه ی پرسشی قرار می دهیم . (اسم همیشه بعد از کلمه ی حذفی قرار دارد).

 

تذکر : چنانچه کلمه ی حذفی در ابتدای جمله قرار داشته باشد فقط کافی است که آنرا از جمـــله حذف کنیم و بجای آن، کلمه ی پرسشی مورد نظر را قرار داده و بقیه ی جمله را بدون تغـــییر بازنویسی کنیم.

 

لطفاً ادامه مطلب را کلیک کنید.

۱۷ نظر ۱۲ اسفند ۸۵ ، ۱۴:۲۲
محمد داوری دولت آبادی

ضمایر انعکاســــــــــی

مفعول + فعل + فاعل   

همانگونه که می دانید مفعول کسی یا چیزی است که توسط فاعل کاری بر رویش انجام می شود. مفعول می تواند اسم ، عبارت اسمی و یا ضمیر باشد . ضمیری که بجای مفعول قرار می گیرد ، ضمیر مفعولـی نامیده می شود.

He washed him in the water.

حال چنانچه فاعل و مفعول جمله ای یک شخص باشد یعنی عملی را که فاعــل انجام می دهد به خـودش برگردد ، در این صورت از ضمیر انعکاسی بجای مفعول استفاده می شود.

He washed himself in the water.

 ضمایر انعکاسی عبارتند از :

ourselves

myself

yourselves

yourself

 

themselves

himself

herself

itself

 

تذکر: ضمایر فوق چنانچه بلافاصله بعد از فاعل قرار گیرند در این صورت تأکید وحتمی بودن عمـــــل فاعل بر روی مفعول را نشان می دهند و بیانگر این هستند که فاعــل خود فعل را انجام داده است که در این صورت به ضمایر فوق ، ضمایر تأکیدی گویند.

I myself saw him.

تذکر: چنانچه در جمله ی هم مفعول مستقیم و هم مفعول غیر مستقیم داشته باشیم ، محـــل قرار گرفتن آنها پس از فعل طبق الگوهای زیر می تواند تغییر کند.

          مفعول غیر مستقیم + for/to + مفعول مستقیم + فعل + فاعل

                      مفعول مستقیم + مفعول غیر مستقیم + فعل + فاعل

همانگونه که مشاهده می شود چنانچه مفعول مستقیم بلافاصله بعد از فعــــــل قرار گیرد ، مفعول غیر مستقیم همراه for یا to بکار می رود ولی چنانچه مفعول غیر مستقیم بعد از فعل بکار برده شود ، دیگر نیازی به for یا to نخواهد بود.

Ali bought a book for himself.

Ali bought himself a book.

یادآوری: مفعول مستقیم کلمــه ای است که فعل مستقیماً بر روی آن صورت می گیرد . مثلاً در جمله ی بالا خریدن بر روی کتاب صورت گرفته است.

۳ نظر ۰۵ اسفند ۸۵ ، ۱۱:۰۰
محمد داوری دولت آبادی

جملات معلوم و مجهول

جمله ی معلوم : جمله ی معلوم جمله ای است که فاعل آن مشخص باشد .

جمله ی مجهول : جمله ی مجهول جمله ای است که فاعل آن ( کننده ی کار ) مشخص نیست .

 اینگونه جملات را هنگامی بکار می بریم که :

1- فاعل جمله مشخص نباشد .

2- فاعل از درجه ی اهمیت کمی برخوردار باشد لذا گوینده از ذکر آن خودداری می کند و یا اینکه فاعل  را در آخر جمله ذکر می کند .                                     

3- مفعول و نوع عمل از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد .

طریقه مجهول کردن جملات معلوم

برای تبدیل جملات معلوم به مجهول مراحل زیر را انجام می دهیم :

1- مفعول جمله ی معلوم را به ابتدای جمله ی مجهول انتقال می دهیم .

2- با توجه به زمان فعل جمله ی معلوم از یکی از افعال to be استفاده می کنیم .

تذکر1 : چنانچه فعل جمله ی معلوم حال ساده باشد از یکی از افعال am-are-is استفاده می کنیـــم .

           چنانچه فعل جمله ی معلوم گذشته ساده باشد از یکی از افعال was-were استفاده می کنیم .

           چنانچه فعل جمله ی معلوم آینده ساده باشد از فعل will be استفاده می کنیم .

           چنانچه فعل جمله معلوم ماضی نقلی باشد از have/has been استفاده می کنیم.

           چنانچه فعل جمله معلوم ماضی بعید باشد از had been استفاده می کنیم.

           چنانچه فعل جمله معلوم آینده قصدی باشد از am/is/are going to be استفاده می کنیم.

تذکر2 : فعل to be را متناسب با مفعول جمله ی مجهول بکار می بریم .

3- اسم مفعول ( شکل سوم فعل ) فعل اصلی جمله ی معلوم را بعد از فعل to be در جمله ی مجــهول    بکار می بریم .

4- بقیه ی جمله ی معلوم را پس از اسم مفعول در جمله ی مجهول بازنویسی می کنیم .

یادآوری : جملات معلومی را می توان به مجهول تبدیل کرد که فعل آن متعددی  بوده و پس آن مفعول  بکار رفته باشد .بنابراین جملات معلومی که فعل آن لازم باشد را نمی توان به مجهول تبدیل کرد زیرا در اینگونه جملات مفعول وجود ندارد .

                       بقیه ی جمله + مفعول + فعل اصلی + فاعل = جمله ی مـعلوم 

بقیه ی جمله + اسم مفعول + یکی از اشکال to be + مفعول = جمله ی مجهول

تذکر : چنانچه مفعول در جمله ی معلوم بشکل ضمیر مفعولی بکار رفته باشد هنگامی که آنرا به ابتدای

         جمله ی مجهول منتقل می کنیم می بایست آنرا بشکل ضمیر فاعلی مشابهش تبدیل کنیم .

me                       I                             us                        we 

you                    you                         you                       you

him                     he                          them                    they

her                     she   

it                         it    

نمونه سوال

زیر گزینه ی درست خط بکشید .  

1.The film ………………… at school two days ago .

a.showed                  b.is showed                     c.was showed                 d.shows

 

2………………. the car be washed ?

a.Is                           b.Will                               c.Does                            d.Did

 

3.A new school will be ……………… near our house next year .

a.build                      b.builds                            c.building                       d.built

 

4.This car ……………. repeired every day .

a.will                        b.will be                           c.is                                  d.was

 

5.They ……………… seen in the park last week .

a.aren’t                     b.weren’t                          c.will                               d.will be

جملات زیر را به مجهول تبدیل کنید .

1.He passed the water to Ali .

………………………………

2.I will teach English naxt year .

…………………………………

3.He did his homework yesterday.

…………………………………...

4.They show the cartoon on Sundays .

……………………………………….

5.Did Neda repair the watch last night.

……………………………………….

شکل صحیح افعال داخل پرانتز را در نقطه چین بنویسید .

1.This house …………………….. ( build ) two years ago .

2.Two men ……………………… ( kill ) in the accident .

3.The sick man …………………… ( take ) to the hospital .

4.Many people will be …………………… ( invite ) to the party .

5.A letter was …………………. ( write ) yesterday .

بجای نقطه چین از شکل صحیح فعل to be استفاده کنید .

1.The tickets ……………. bought last night .

2……………. the rooms be cleaned tomorrow .

3.The dishes …………….. not washed every day .

Good Luck_M.Davari      http://davari55.blogfa.com

۲۰ نظر ۲۱ ارديبهشت ۸۵ ، ۰۹:۰۸
محمد داوری دولت آبادی

جمـــلات شرطی ( قسمت اول )

جملات شرطی جملاتی هستند که انجام کاری را مشروط به انجام کار دیگری می کنند . مانند " اگــــر درس بخوانی ، قبول می شوی " . بطوریکه در این مثال ملاحظه می شود قبول شدن مشـــــــروط به درس خواندن می باشد .

هر جمله شرطی از دو قسمت تشکیل می شود . 1- قضیه ی شرطی 2- جواب شرط

قضیه ی شرطی بخشی از جمله است که همراه if بکار میرود و مطلبی بطور مشـــروط در آن عنوان می شود .

جواب شرط بخشی از جمله ی شرطی است که در پاسخ جمله ی شرطی ایراد می شود .

انواع جمـــــلات شرطی

جملات شرطی به سه دسته تقسیم می شوند :

جملات شرطی دسته ی اول ( آینده ی ممکن )

جملات شرطی دسته ی دوم ( حال غیر واقعی )

جملات شرطی دسته سوم ( گذشته ی غیر ممکن )

جملات شرطی دسته ی اول ( آینده ی ممکن )

در این دسته از جملات شرطی که بر زمان حال و آینده دلالت دارند ، احتمال انجام و یا عدم انجام کار به یک اندازه ی مساوی است . در این نوع از جملات شرطی قضیه شرطی با زمان حال ساده و جواب شرط با زمان آینده ساده ساخته می شود .

زمان آینده ی ساده , زمان حال ساده If                           

If you go there , you will see him .

تذکر1 : در جملات شرطی قضیه ی شرطی بوسیله ی کاما از جواب ( نتیجه ) شرط مجزا می شود .

تذکر2 : در جملات شرطی می توان جای دو قسمت را جابجا کرد یعنی جواب ( نتیجه ) شرط را در اول جمله و قضیه ی شرطی را بعد از آن بکار برد که در این حالت به کاما نیازی نیست .

زمان حال ساده if زمان آینده ی ساده

You will see him if you go there .

تذکر3 : در جملات شرطی دسته ی اول می توان بجای will از افعال ناقص can-may-should و

استفاده کرد .

زیر گزینه ی درست خط بکشید .

1.If you don’t practice , you ……………. learn English.

a.can                      b.won’t                        c.will                          d.may

2.If he ……………. hard , he will get a good mark .

a.study                   b.studied                      c.studies                     d.will study

 

Good Luck_M.Davari

 

جملات شرطـــــــــی ( قسمت دوم )

جملات شرطی دسته ی دوم ( حال غیر واقعی )

در این دسته از جملات شــرطی که مجازأ بر زمان گذشته و واقعأ بر زمان حال و آینده دلالت دارند ، احتمال عدم وقوع فعل بیشتر از احتمال وقوع آن است . در اینگونه از جملات قضیه ی شرطی با زمان گذشته ی ســـــاده و جواب شــــــرط ( نتیجه ی شرط ) با زمـــــان آینده در گذشته ی ســــــاده

( شکل ساده ی فعل + would ) ساخته می شود .

                                      زمان آینده در گذشته ی ساده , زمان گذشته ی ساده If 

If you went there , you would see him .

تذکر1 : در جملات شـرطی دسته دوم می توان بجای would از افعال ناقص could-should-might نیز استفاده کرد .

تذکر2 : در این نوع از جملات شرطی نیز می توان نتیجه ی شرط را در ابتدای جمله و قضیه ی شرطی را پس ار آن بکار برد که در این صورت نیازی به کاما نخواهد بود .

                                           زمان گذشته ی ساده if زمان آینده در گذشته ی ساده

You would see him if you went there .

تذکر3 : در جملات شرطی نوع دوم در قضیه ی شرطی فعل to be  معمولأ برای تمام اشخاص were بکار می رود .

If I were a rich man , I could buy a new car .

If he were you , he wouldn’t go there .

نمونه سوال

گزینه ی درست را انتخاب کنید .

1.I would show them the picture if they …………… busy.

a.don’t                    b.didn’t                         c.aren’t                           d.weren’t

2.If they were here , I ……………. dinner for them .

a.will cook              b.cook                          c.would cook                 d.cooked

3.If Ali …………… you live here , he might come to see you .

a.knows                  b.knew                          c.will know                   d.would know

4.If I sold my car , I ……………. much money for it .

a.got                       b.get                              c.would get                   d.will get

5.If he …………. eat too much , he wouldn’t be so fat .

a.didn’t                  b.doesn’t                        c.wasn’t                        d.won’t

شکل صحیح افعال داخل پرانتز را در نقطه چین بنویسید .

1.If you weren’t in a hurry , I ……………….. ( show ) you the picture.

2.He could pass the exam if he ………………. ( try ) hard .

3.If I ……………. ( have ) a lot of money , I would help poor people.

4.What would happen if her mother ……………. ( be ) not in the kitchen ?

5.If they watched TV , they could …………….. ( see ) him in it .

Good Luck_M.Davari

 

۱۴ نظر ۲۴ فروردين ۸۵ ، ۰۶:۴۵
محمد داوری دولت آبادی

سوالات ضمیمه ( تأکیدی کوتاه )

 

گاهی در انگلیسی برای تأکید یا تعجب در آخر جملات خبری از یک عبارت سوالی که شامل ضــــمیر فاعلی و فعل کمکی می باشد استفاده می شود .

برای ساختن اینگونه از سوالات که به سوالات ضمیمه ، تأکیدی یا کوتاه معروف هستند ، نکات زیر را در نظر می گیریم .

1-     سوال ضمیمه از نظر مثبت یا منفی بودن ، عکس جمله اصلی می باشد یعنی اگر جمله ی اصلــــی مثبت باشد ، سوال ضمیمه منفی خواهد بود و چنانچه جمله ی اصلی منفی باشد ، سوال ضمیـــمه

    می بایست بشکل مثبت بکار رود .

                           ?ضمیر فاعلی + فعل کمکی منفی , جمله ی خبری مثبت

                           ?ضمیر فاعلی + فعل کمکی مثبت , جمله ی خبری منفی

He is a student , isn't he ?

He is not a student , is he ?

 

2-در سوال ضمیمه همیشه بعد از فعل کمکی از ضمیر فاعلی استفاده میشود بدین صورت که چنانچه در جمله اصلی فاعل بشکل اسم یا عبارت اسمی آمده باشد ، در سوال ضمیمه از ضمیر فاعلی مشابـه آن استفاده می شود .

Mina was playing well , wasn't she ?

My brothers aren’t at school , are they ?

 

3-در سوالات ضمیمه چنانچه بخواهیم فعل کمکی را بشکل منفی بکار بریم ، آنرا می بایست بشـــکل مخفف بکار برد .

Reza will go to Isfahan , won't he ?

They were watching TV , weren't they ?

 

4-چنانچه جمله ی اصلی فعل کمکی داشته باشد از همان فعل کمکی در سوال ضمیمه استفاده مــــی شود ولی چنانچه جمله فاقد فعل کمکی باشد در اینحالت از یکی از مشتقات do متناسب با فعل اصلـی  در سوال ضمیمه استفاده می شود بدین صورت که اگر فعل اصلی گذشته باشد از did واگر فعـــــل اصلی s یا es داشته باشد از does و  اگر فعل بشکل ساده باشد از do استفاده می شود .

I listen to the teacher , don’t I ?

We don't wash the car , do we ?

Ali swims in the river , doesn’t he ?

She doesn’t speak English , does she ?

His father opened his store at 8 , didn’t he ?

He didn’t clean the store , did he ?

 

5-جمله ی اصلی و سوال ضمیمه بوسیله کاما از یکدیگر جدا می شوند .

6-چنانچه در جمله ی مثبت از I am استفاده شده باشددر سوال ضمیمه از aren’t I استفاده میشود.

I am a good student , aren't I ?

 

نمونه سوال

 

گزینه ی درست را انتخاب کنید .

   1.They answered the question , …………… they ?

a.don’t                       b.do                              c.didn’t                      d.did

 

2.You can see him at school , ……………. you ?

a.can’t                       b.don’t                           c.see                          d.did

 

3.We don’t live near here , …………… we ?

a.do                           b.don’t                          

c.did                         d.didn’t

 

4.My brother , Ali is playing in the yard , isn’t ………….. ?

a.Ali                          b. my brother                c.my brother Ali       d.he

 

5.James built the first steam engine , ………….. ?

a.did he                     b.didn’t he                    

c.did James              d.didn’t James

 

سوالات ضمیمه ی جملات زیر را بنویسید .

1.He could speak French well , …………………….. ?

2.The students are not listening to the teacher , …………………….. ?

3.We didn’t write our homework , ……………………….. ?

4.Ali’s sister came late , ……………………. ?

5.Zahra cleans the room , ……………………. ?

6.You will see him next week , …………………….. ?

7.They won’t leave their home , ………………………… ?

8.I am at home , ………………………. ?

9.He watched TV at 5 o’clock , ……………………..?

10.They’re not in the park , ……………………… ?

 

شکل صحیح فعل داخل پرانتز را در نقطه چین بنویسید .

1.They …………………… ( answer ) your letter , did they ?

2.Ali ……………………. ( help ) his father , doesn’t he ?

3.We ……………………. ( be ) absent , were we ?

4.The boys …………………… ( play ) in the street , aren’t they ?

5.I ………………….. ( buy ) a new car , won’t I ?

 

 Good Luck_M.Davari

 

۱۰ نظر ۲۸ بهمن ۸۴ ، ۰۹:۰۵
محمد داوری دولت آبادی

حـــــروف تعریف

در انگلیسـی به دو کلمه ی a و an حروف تعریف نامعین و به کلمه ی the حرف تعریف معین گویند.

 

کاربرد حروف تعریف نامعین ( a an )

1-چنانچه اسمــی از نظر شنونده نامشخص باشد قبل از آن اسم حرف تعریف نامعین بکار می رود.

تذکر1 : حروف تعریف نامعین فقط قبل از اسمهای قابل شمارش مفرد بکار می رود .

تذکر2 : an را قبل از اسمهای مفردی بکار می بریم که با یکی از حــروف صدادار ( a –e –i-o –u  ) شروع شده باشند . قبل از بقیه ی اسمها a  بکار می رود .

a / book-teacher-radio-man

an / apple-arm-hour-engineer

تذکر3 : اگر بخواهیم اسمی را که با یک صفت همراه است بشکل نکـــره بیان کنیم ، a یا an را قبل از صفت بکار می بریم .

2- a یا an عـــلاوه بر اینکه اسم را نکره می کند ، قبل از نام شغلها بکــار رفته و در این حالت معنی  نمی دهند .

He is a doctor.               He is an engineer.

کاربرد حرف تعریف معین ( the )

1-چنانچه اسمی از نظر شنونده معلوم و مشخص ( معرفه ) باشد ، قبل از آن اسم حرف تعریف معین بکار می رود ولی چنانچه اسمی بطور عـام و کلـی در جمله ای مطـرح شود نیازی به حـــرف تعریف نیست .

Books are good friends.

The books which you bought are interesting.

در جمله ی اول کلمــه ی books بطور عام مطرح شده است که در اینصورت نیازی به the نیست در حالیکه در جمله ی دوم books از نظر شنونده مشخص و معلــوم می باشد که این صورت قبل از آن the بکار رفته است .

تذکر : the بر خلاف a یا an می تواند قبل از انواع اسمها ، چه مفرد و چه جمع و چه قابل شمارش و چه غیر قابل شمارش قرار گیرد .

2-علاوه بر کاربرد کلی فوق که برای the ذکر شد ، در موارد زیر نیز حتمأ از the استفاده می شود .

a ) قبل از نام اشیاء منحصر به فرد جهــان مانند خورشید ، ماه ، زمین و جهـــات جغرافیایی از the استفاده می شود .

The sun rises in the east and sets in the west.

b ) چنانچه اسم نکــره ای برای بار دوم یا بیشتر در جمله ای ذکــر شود ، آن اسم بدنبال the بکــار میرود .

Yesterday I saw a man. The man was crossing the street.

c ) چنانچه بعد از اسمی یکی از ضمایر موصولی نظیر who-whom-which و آمده باشد ، قبـل از آن اسم از the استفاده می شود .

The man who is coming here is Ali's father.

d ) چنانچه دو اسم بوسیله ی حرف اضافه of در حالت اضافه قرار گیرند ، قبـــل از آن دو اسم the بکار می رود .

This is the door of the classroom.

e ) قبل از صفات عالی از حرف تعریف the استفاده می شود .

He is the tallest man.

f ) در جملات امری بعد از فعل اصلی اسم همراه the بکار می رود .

Clean the blackboard, please.

g ) کلماتی مانند صبح ، بعدازظهر ، عصر که به اجزاء روز مربوط می شوند همیشه همراه the بکـار می روند .

the / morning-afternoon-evening

I get up early in the morning.

در موارد زیر the بکار نمی رود .

1-قبل از نام قاره ها ، کشورها ، استانها ، شهرها و روستاها

I live in Isfahsn.

2-قبل از اسمهای خاص مانند : علی ، رضا و

Do you know Ali?

3-قبل از روزهای هفته و نام ماههای سال

We went to Mashad in Mehr.

زیر گزینه ی درست خط بکشید .

1.I took a book. …………. book was about grammar.

a.A                       b.An                          c.___                         d.The

 

2.She talked to ………… man who was in the office.

a.the                    b.a                              c.an                            d.___

 

3.He usually works in ………….. morning and watches TV in ………… evening.

a.the/a                 b.the/the                     c.a/the                        d.a/a

 

4.She never comes here on …………. Mondays.

a.the                    b.____                        c.a                             d.an

 

 5.My mother is making tea in …………… kitchen.

a.____                b.a                               c.an                           d.the

Good Luck_M.Davari

۲ نظر ۲۵ بهمن ۸۴ ، ۱۵:۵۸
محمد داوری دولت آبادی

دو فعــل پی در پی ( قسمت اول )

گاهی در انگلیسی دو فعل اصلی بدنبال یکدیگر در یک جمله بکار می روند که در این حالت فعــــل دوم دارای یکی از سه شکل زیر خواهد بود.

1- مصدر با to                    2- مصدر بدون to                   3- اسم مصدر ( شکل ing دار)

چنانـچه فعل اول یکی از فعلـهای want ( خواستن ) begin ( شـروع کردن ) decide (تصـــمیم گرفتن) plan ( برنامه ریزی کـردن ) prefer ( ترجیـح دادن ) promise ( قـول دادن ) try (سعــی کردن) - wish ( آرزو داشتن ) وlike ( دوست داشتن ) – tell ( گفتن ) – ask ( درخواست کردن ) – agree ( موافق بودن ) و نظایر آن باشد فعل دوم همـــواره بشـکل مصدر با to بـکارمی رود .

I want to see him at school.

He tried to open the door.

تذکر1 : گاهی بین دو فعل یک اسم یا یک ضمیر فاصله می شود .

I want you to see him at school.

تذکر2 : فعل اول می تواند زمانهای مختلفی داشته باشد ولی فعل دوم بشکل مصدر با to بکار می رود.

He tried to play well.

He tries to play well.

He is trying to play well.

تذکر3 : برای منفی کردن اینگونه جملات می توانیم از یکی از دو روش زیر استفاده کنیم .

الف ) می توان فعل اول را بر اساس زمان آن با  یکی از افعال کمکی منفی کرد .

ب ) می توان قبل از مصدر با to کلمه ی not را قرار داده ، جمله را منفی کنیم .

They want to watch TV now.

They don’t want to watch TV now.

They want not to watch TV now.

نمونه سوال

 زیر گزینه ی درست خط بکشید.

1.I am planning ……………. your country next week.

a.visit                      b.to visit                     c.visiting                    d.visited

2.My father decided ……………. his car.

a.sells                     b.sell                           c.selling                      d.to sell

3.He has promised to ……………. a good mark.

a.to get                   b.got                           c.get                            d.getting

4.Do you prefer …………….. to the cinema? Yes,I do.

a.to go                    b.go                            c.going                        d.went

شکل صحیح افعال داخل پرانتز را در نقطه چین بنویسید .

1.I  hope ………………. ( see ) them soon.

2.Ali is trying ……………… ( learn ) English.

Good Luck_M.Davari         

نقل قولهای مستقیم و غیر مستقیم

نقل قول مستقیم: چنانچه گفتار شخصی را عیناً و بدون تغییر بیان کنیم از نقل قول مستقیم استفاده کرده ایم. در این حالت عین گفتار شخص بین دو گیومه " ........... " قرار می گیرد و قبل از آن کاما بکار می رود.

The teacher told us, "Listen to me carefully".

Ali told me, "Don't open the door".

نقل قول غیر مستقیم: اگر گفتار شخصی را با تغییراتی بیان کنیم به نحوی که مفهوم گفتار وی تغییر نکند این نوع نقل قول را نقل قول غیر مستقیم گویند. در این حالت به کاما و گیومه ها احتیاج نیست.

تذکر: در انگلیسی سه نوع نقل قول وجود دارد که عبارتند از نقل قولهای خبری – سوالی و امری که در کتاب زبان 3  فقط به نقل قولهای امری پرداخته شده است و نقل قولهای خبری و سوالی را در دوره پیش دانشگاهی بررسی می کنید.

طریقه تبدیل نقل قولهای مستقیم امری به غیر مستقیم

برای تبدیل نقل قولهای مستقیم امری به غیر مستقیم به صورت زیر عمل می کنیم .

الف ) در نقل قولهای مستقیم امری مثبت

در اینگونه از نقل قولها کاما و گیومه ها را برداشته و قبل از شکل ساده فعل از to استفاده می کنیم.

The teacher told us, "Listen to me carefully".

The teacher told us to listen to him carefully.

تذکر: در تبدیل نقل قولهای مستقیم به غیر مستقیم گاهی ضمایر تغییر می کنند.

ب) در نقل قولهای مستقیم امری منفی

در اینگونه از نقل قولها کاما و گیومه ها را برداشته وبجای ِ Don't از not to قبل از شکل ساده فعل استفاده می کنیم.

Ali told me, "Don't open the door".

Ali told me not to open the door.

 

1. The teacher told his students …………….. the time uselessly.

a. don’t                 b. not to spend              c. not spending                  d. not spend

 

 2. We said to him, "Do not break the promise." We advised him …………….. the promise.

 a. not break           b. not breaking              c. doesn't break       d. not to break

 

 3. I ordered the children ………….. much water to wash the car.

 a. not use              b. don’t use                  c. not using             d. not to use

Good Luck_M.Davari              

 

۵ نظر ۰۸ بهمن ۸۴ ، ۰۷:۴۳
محمد داوری دولت آبادی

افعــال دو کلمه ای

در انگلیسی گاهی بعضی از افعال با یک یا چند حرف اضافه ترکیب شده و افعال جدیدی را بوجود مـی آورند .

         

نگاه کردن

look

چرخیدن

turn 

مراقب بودن

look after

روشن کردن  

turn on       

جستجو کردن

look for

خاموش کردن     

turn off

چشم براه بودن

look forward

زیاد کردن

turn up 

            

 

همانگونه که بیان شد افعال دو کلمه ای از یک فعل اصلی و یک یا چند حرف اضافه تشــکیل می شوند که  به دو دسته ی افعال دو کلمه ای جداشدنی و افعال دو کلمه ای جدانشدنی تقسیم مــــــــی شوند.

 

افعـال دو کلمه ای جدا شدنی

چنانچه افعال دو کلمه ای شرایط زیر را داشته باشند ، می توان آنها را از یکدیگر جدا کرد .

الف) متعدی باشند یعنی بعد از آنها مفعول بکار رفته باشد .

put on ( لباس پوشیدن ) - turn down ( خاموش کردن) _ call up ( تلفن زدن )

ب) حرف اضافه ی آنها یکی از حروف اضافه ی over-back-down-up-out-in-off-on باشد .

تذکر: در اینگونه از افعـال دو کلمه ای چنانچه مفعول بصورت اسم باشد آنرا می توان هم پس از حرف اضافه وهم قبل از حرف اضافه بکـار برد ولی اگر مفعول بشکل ضمیر مفعولی باشد ، حتماً می بایست آنرا قبل از حرف اضافه بکار برد .

He is putting on his shoes.

He is putting his shoes on.

He is putting them on.

 

افعـال دو کلمه ای جدانشدنی

الف )چنانچه افعال دو کلمه ای لازم باشند که در این صورت بعد از آنها مفعول بکار نمی رود .

get up ( بیدار شدن) come back ( برگشتن ) -

 ب ) یا اینکه حرف اضافه ی متعاقب فعـل ، غیر از حروف اضافه ی  فوق باشد که در اینصورت فعل و حرف اضافه ی آن بهیچ وجه جدا نمی شوند و در این حـالت مفعول چه بشکل اسم و چه بشکل ضمیر بعد از حرف اضافه قرار می گیرد .

He is looking for his son.

He is looking for him.

گزینه ی درست را انتخاب کنید.

1.He puts ……………. His best coat to go to a dinner party.

a.in                               b.by                             c.on                          d.off

 

2.I want to …………… now.

a.turn it on                    b.turn on it                  c.turn the radio on    d.b and c

 

3.Your shoes are dirty.Please …………… them …………… .

a.put-on                        b.turn-of                      c.take-off                  d.pick-up

 

4.Have you given back the book?Yes , I have …………… .

a.given it back          b.given back it         c.given the book back       d.all

 

5.Is he looking for his son? Yes , he is …………….. .

a.looking for him      b.looking him for    c.looking his son for            d.all

 

۶ نظر ۲۶ آذر ۸۴ ، ۰۸:۳۵
محمد داوری دولت آبادی

عبارت اسمی Noun Clause

یک عبارت اسمی مجموعه ای از کلمات است که بجای یک اسم در جمله بکار می رود .یک عبارت اسمی با کلماتی نظیرwho – whom – what – where – when – whose – why  و ...... آغاز می شود که به آنها کلمات ربط

 ( قیود ربط ) گفته می شود .

 

I don't know

  where     Bob     went     last night.

 

بقیه جمله    +   فعل  +    فاعل +  کلمه ربط

 

 

عبارات اسمی می توانند در نقش فاعل یا مفعول جمله بکار روند .

 

به جای مفعول

به جای فاعل

I don't know the answer.

I don't know what the answer is .

His house is beautiful.

Where he lives is beautiful.

 

I know him.

I know whom he is.

Her speech was very good.

What she said was very good.

 

 

چنانچه در مثالهای بالا دقت شود ترتیب قرار گرفتن کلمات در عبارات اسمی همانند جملات مثبت خبری است یعنی بعد از کلمات ربط ابتدا فاعل و سپس فعل بکار می رود .

تذکر  : در پاره ای موارد کلمات ربط بجای فاعل قرار می گیرند که در این صورت بعد از آنها فعل بکار می رود .

I know Ali borrowed my book.

I know who borrowed my book .

 

یادآوری  : فقط سه کلمه ربط who – what  و which و نیز مشتقات آنها می توانند چنین حالتی داشته باشند یعنی بجای فاعل بکار روند .

 

تذکر: تفاوت who و whom در این است که who حالت فاعلی دارد یعنی جایگزین فاعل می شود بنابراین بعد از آن فعل بکار میرود در صورتیکه whom حالت مفعولی دارد و بجای مفعول می نشیند و بعد از آن فاعل بکار میرود .

I know who saw you .                            من می شناسم کسی که شما را دید .                                               

I know whom you saw.من می شناسم کسی را که شما دیدید .                                                                    

 

 یادآوری : در انگلیسی محاوره ای می توان بجای whom از who استفاده کرد . ولی در انگلیسی رسمی به همان صورتی که در بالا بیان شد بکار می روند.

She knows who(m) they met.

یادآوری : در سال اول دبیرستان با عباراتی آشنا شدید که با کلمه ی that شروع می شدند که می توان آنها را با کلمات ربط تغییر داد .

_ I know that Ali is a good student .            I know who is a student.

_ I know that they are going to school.       I know where they are going

 

Good Luck_M.Davari

 

۱۴ نظر ۱۴ آذر ۸۴ ، ۰۷:۵۱
محمد داوری دولت آبادی

مــــاضی بعیـد ( گذشته ی کامل )

ماضی بعید به عملی اشاره می کند که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده باشد .

                             بقیه ی جمله + اسم مفعول + had + فاعل = ماضی بعید

 

تذکر : ماضی بعید بندرت به تنهایی بکار می رود و اغلب بوسیله ی کلمات ربط نظیر before -after

         because when و با گذشته ی ساده طبق الگوی زیر همراه است .

 

                                             

گذشته ی ساده + before + ماضی بعید

گذشته ی ساده + when +  ماضی بعید

ماضی بعید + because + گذشته ی ساده

ماضی بعید + after + گذشته ی ساده

 

- Ali had eaten a sandwich  before he went to bed .

- I had finished my work when you came .

- She was tired because he had walked for 5 hours .

- They ate lunch after she had left home .

 

 یادآوری : می توان الگوهای فوق را بشـکل الگوی زیر تغییر داد که در این حـالت دو جمله بوسـیله یک کاما از یکدیگر جدا می شوند .

              

ماضی بعید + , + گذشته ی ساده +   Before

- Before Ali went to bed , he had eaten a sandwich .

 

زیر گزینه ی درست خط بکشید .

1.He …………… early because he had finished his work.

a.leave                    b.leaves                      c.left                        d.leaving

2.John had learned Persion before he …………….to Iran.

a.come                    b.coming                    c.comes                   d.came

3.I had …………… English .

a.practice                b.practiced                 c.practicing             d.practices

4.They …………….. there before you met him.

a.live                       b.had lived                 c.lived                     d.have lived

5…………… she cleaned the room before they arrived?

a.Had                      b.Does                        c.has                       d.Did

6.You answered the questions because you …………… very hard.

a.studied                 b.have studied            c.study                    d.had studied

 

شکل صحیح افعال داخل پرانتز را در نقطه چین بنویسید .

1.They……………….. ( eat ) their dinner before you came.

2.He was tired because he ………………… ( work ) on the farm.

3.I had done my homework before you ………………… ( telephone ) me.

4.You had …………….. ( buy ) the tickets.


Good Luck_M.Davari 

۶ نظر ۰۹ آذر ۸۴ ، ۱۵:۳۰
محمد داوری دولت آبادی